MARKT INFORMATIE & BLOGS

AMAZON KRIJGT WANTROUW AANKLACHT IN EUROPESE UNIE

De Europese Commissie is van plan Amazon aan te klagen wegens misbruik van zijn dominante positie in ecommerce.

 

LONDEN – Ambtenaren van de Europese Unie bereiden zich voor om een anti vertrouwen aanklacht in te dienen tegen Amazon wegens misbruik van zijn machtspositie in de internethandel om kleinere rivalen uit te schakelen, aldus mensen die van de zaak op de hoogte zijn.

Deze zaak, die al bijna twee jaar aan de gang is, is een van de meest agressieve pogingen van een regering om de macht van de e-commerce-gigant, die zich in zijn 26-jarige geschiedenis grotendeels aan regelgeving heeft onttrokken, in te perken.

De regelgevers van de Europese Unie hebben de reputatie ’s werelds meest agressieve waakhonden van de technologie-industrie te zijn. ZIj hebben bepaald dat Amazon de concurrentie verstikt door oneerlijk gebruik te maken van gegevens die zijn verzameld van derde partijen om zijn eigen productaanbod te vergroten. De klokkenluiders van deze informatie spraken voorwaarde van anonimiteit, omdat de beraadslagingen privé waren.

De zaak tegen Amazon maakt deel uit van een bredere poging in de Verenigde Staten en Europa om de zakelijke praktijken van ’s werelds grootste technologiebedrijven te onderzoeken. Autoriteiten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zien een, in hun ogen zorgwekkende, machtsconcentratie in de digitale economie.

Margarethe Vestager, de Europese commissaris die verantwoordelijk is voor antitrusthandhaving en digitaal beleid, onderzoekt ook de praktijken van Apple en Facebook. In Washington richten het ministerie van Justitie, de Federal Trade Commission en het Congres hun pijlen op Amazon, Apple, Facebook en Google.

William Kovacic, professor Rechten aan de George Washington University, zei dat de tech-industrie geconfronteerd wordt met een “opvallende kritische groep”. Dit gaat onder andere over aandacht van regeringen over de hele wereld, waaronder Australië, Brazilië en India. Hij zei dat regelgevers in Brussel en Washington zogeheten voorlopige maatregelen tegen de bedrijven kunnen nemen, een zelden gebruikt instrument dat Amazon en andere grote technologieplatforms kan dwingen bepaalde praktijken stop te zetten terwijl een zaak wordt behandeld.

“Dit is groots”, zei de heer Kovacic.

Een aankondiging van de Europese toezichthouders over Amazon zou deze zomer kunnen komen, hoewel de timing nog onzeker is, zei een van de mensen. The Wall Street Journal meldde als eerste de verwachte aanklacht.

Het antitrustbureau van de Europese Commissie, dat in 2018 begon met een onderzoek naar Amazon, is van plan om een zogeheten mededeling van punten van bezwaar tegen het bedrijf uit te brengen. Hierin schetst het zijn conclusies over hoe de giganten de antitrustwetten hebben geschonden. Het is slechts één stap in wat een jarenlang proces kan zijn voordat definitieve beslissingen worden genomen over het al dan niet opleggen van een boete of andere sancties aan het bedrijf. Er zou ook een schikking kunnen worden getroffen.

Amazon weigerde commentaar te geven, net als de Europese Commissie.

De zaak komt voort uit de manier waarop Amazon derde partijen behandelt die op zijn website vertrouwen om klanten te bereiken. De onderzoekers hebben zich geconcentreerd op de tweeledige rol van Amazon als eigenaar van zijn webwinkel en als verkoper van goederen die concurreren met andere verkopers, waardoor een belangenconflict is ontstaan.

De autoriteiten in Europa hebben geconcludeerd dat Amazon misbruik maakt van zijn positie om zijn eigen producten een voorkeursbehandeling te geven. Europese ambtenaren hebben het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met handelaren en anderen die afhankelijk zijn van Amazon om beter te begrijpen hoe het gegevens verzamelt. Dit zou gebeuren ten eigen voordeel, met inbegrip van overeenkomsten die verkopers verplicht stellen bepaalde gegevens met Amazon te delen als voorwaarde om goederen op het platform te verkopen.

Veel handelaren hebben geklaagd dat als zij een product hebben dat goed verkoopt op Amazon, het bedrijf vervolgens zijn eigen product introduceert tegen een lagere prijs, of het een prominentere plaats op de website geeft.

Volgens Bill Baer, het voormalige Hoofd van het Amerikaanse Ministerie van Justitie dat belast was met de handhaving van de antitrustwetgeving, is het voor de toezichthouders een uitdaging om aan te tonen dat consumenten en rivalen schade ondervinden.

“Het is niet hun succes dat overheidsinterventie rechtvaardigt”, zei de heer Baer, nu een gastmedewerker aan het Brookings Institution. “Het is wanneer dat succes wordt gebruikt op een manier die de concurrentie op oneerlijke wijze beperkt.”

Deze maand kondigde mevrouw Vestager aan dat zij meer actie zou ondernemen tegen Amerikaanse techreuzen. Onder meer door haar bureau extra antitrustbevoegdheden te geven om structurele concurrentieproblemen binnen een bedrijfstak aan te pakken, in plaats van alleen individuele zaken tegen een enkel bedrijf.

De Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de Europese Unie, debatteert ook over een nieuwe wet inzake digitale diensten die nieuwe regels zou bevatten voor grote techplatforms zoals Amazon, Facebook en Apple. Een andere voorstel dat wordt overwogen, is onder meer dat toezichthouders in mogen grijpen voordat een groot tech-platform een dominante positie heeft verworven in een nieuwe markt.

De Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de Europese Unie, debatteert ook over een nieuwe wet inzake digitale diensten die nieuwe regels zou bevatten voor grote techplatforms zoals Amazon, Facebook en Apple. Een andere voorstel dat wordt overwogen, is onder meer dat toezichthouders in mogen grijpen voordat een groot tech-platform een dominante positie heeft verworven in een nieuwe markt.

Share on facebook
Share on twitter

GERELATEERDE ARTIKELEN

ABONNEER OP ONZE NIEUWSBRIEF